Vor fi implimentate două proiecte pentru eficientizarea energetică şi valorificarea surselor de energie regenerabilă în raioanele Ungheni și Călărași

În raioanele Ungheni și Călărași vor fi implementate proiecte în domeniul eficienței energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă. Acestea au fost aprobate în cadrul ședinței Consiliului Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE), prezidată de ministrul Economiei și Infrastructurii. Proiectele care au fost acceptate spre finanțare vizează eficientizarea consumului de energie în cadrul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din orașul Cornești, raionul Ungheni și în cadrul Gimnaziului din comuna Dereneu, raionul Călărași.

Proiectele realizate de Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE) sunt la etapa de elaborare a documentației și inițierea executării măsurilor de eficiență energetică. Valoarea totală a proiectelor ajunge la suma de 3 milioane lei.

De asemenea, FEE a acceptat spre finanțare 3 proiecte-pilot în domeniul eficienței energetice. Astfel, în implementare este proiectul ce vizează eficientizarea consumului în cadrul casei de cultură din satul Semeni, raionul Ungheni și două proiecte în raionul Călărași. Primul proiect își propune eficientizarea consumului în cadrul grădiniței de copii „Lăstărel” din orașul Călărași, iar cel de-al doilea proiect este „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”, finanțat în parteneriat cu programul UE „Convenția primarilor – proiecte demonstraționale” (CoM-DeP). Investițiile totale aferente proiectelor-pilot ajung la valoarea de 15,8 milioane lei.

Fondul pentru Eficiență Energetică are misiunea de atragere şi gestionare a resurselor financiare în vederea finanțării şi implementării proiectelor în domeniul eficienței energetice şi a valorificării surselor de energie regenerabilă în conformitate cu strategiile şi programele elaborate de Guvern, pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.