Anunț: Modificări în lege pentru agenții economic ice activează în domeniul îmbutelierii producției alcoolice

Din 24 ianuarie 2019 intră în vigoare modificările Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, aprobate prin Legea nr. 124 din 12 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art. 511).

Astfel, în Legea nr. 1100/2000 au fost operate un șir de modificări și completări, printre care și modificarea art. 17 din legea prenotată „Etichetarea producției alcoolice”, care prevede aplicarea obligatorie pe etichetă și pe ambalajul de desfacere a două simboluri noi: simbolul care recomandă abținerea de la consumul producției alcoolice în timpul sarcinii și simbolul „18+”.

Reamintim că, producție alcoolică este produsul alimentar destinat consumului uman, avînd o concentraţie de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum.

În acest context, sugerăm examinarea noilor prevederi și punerea acestora în aplicare cu respectarea termenilor stabiliți de Legea 1100/2000.

 

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.