Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova

Reprezentanții principalelor autorități din domeniul justiției, implicate în proiectul derulat de Consiliul Europei (CoE) privind justiția penală, s-au întrunit în format larg recapitulând progresele activităților și au stabilit un plan de lucru pentru primul semestru al anului 2019. Secretarul general de stat, Anatolie Munteanu, a comunicat despre realizările din ultima perioadă pe segmentul legislației penale și a politicilor în domeniul drepturilor omului. În acest context, a evidențiat obiectivele Ministerului Justiției pentru următoarea perioadă ce vizează sistemul penitenciar și de probațiune.

Programul proiectului „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” corespunde priorităților strategice de cooperare formulate în Planul de acțiuni CoE – Republica Moldova 2017 – 2020 și prevede o aliniere mai exactă a sistemului de justiție penală din țară, inclusiv domeniul penitenciar și probațiune, cu standardele CoE. Activitățile proiectului vizează un areal larg de acțiune: activități pentru instituirea unei legislații coerente în sectorul penal, gestionare îmbunătățită a serviciilor penitenciare de reabilitare și îngrijire medicală pentru deținuți. De asemenea, sunt preconizate activități pentru prevenire eficientă a încălcării drepturilor omului prin monitorizare externă și implicare a societății civile.

În vederea îmbunătățirii serviciilor penitenciare de reabilitare – implementarea sistemului progresiv de detenție cu aplicarea unui plan individual de executare a pedepsei privative de libertate. De asemenea, s-a discutat promovarea politicilor de sporire a garanțiilor procesuale la eliberarea mandatelor de arest  preventiv și creșterea gradului de aplicare a măsurilor alternative detenției. Secretarul general de stat a menționat impactul benefic al legii nr. 163 privind umanizarea politicii penale, precizând că reformele adesea dau rezultate după perioade mai mari de timp.

Amintim că, proiectul a fost lansat în luna martie curent și va dura până în luna februarie 2021, cu un buget total de 2 839 000 euro, donați de Guvernul Norvegiei. Obiectivul general este de asista tehnic autoritățile naționale în edificarea unui sistem de justiție penală eficient în care drepturile omului să fie respectate integral.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.