Vor fi reexaminate pensiile stabilite până la 1 ianuarie 1999

De la 1 ianuarie 2019 intră în vigoare Legea nr. 165 din 26.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative, care prevede reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă persoanelor care au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie.

Astfel, persoanele care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limita de vârstă, vor beneficia de reexaminarea pensiei. Recalcularea va fi efectuată pe etape, în dependenţă de anul ieşirii la pensie şi durata stagiului de cotizare realizat după stabilirea pensiei.

În primul rând, începând cu 1 ianuarie 2019 vor avea dreptul la reexaminarea pensiei persoanele care s-au pensionat până la 01.01.1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare 15 ani sau mai mult. Iar pensiile acelor beneficiari care au un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani vor fi revizuite în următorul an.

Beneficiarii de pensii care se încadrează în categoria celor care li se reexaminează pensia de la 1 ianuarie 2019 sunt în drept să depună cerere la casa teritorială de asigurări sociale conform locului de trai după 01.01.2019.

În cazul beneficiarilor de pensii stabilite după 01.01.1999 reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă se va efectua începând cu 01.01.2021, eşalonat, conform prevederilor legii în funcţie de durata stagiului de cotizare realizat după stabilirea pensiei.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.