Sindicatele cer conducerii țării creșterea salariilor și susținerea veniturilor populației prin compensații pentru a face față creșterii prețurilor și tarifelor

Nivelul salariilor în Moldova nu asigură o viață decentă, iar creșterea prețurilor și tarifelor erodează puterea de cumpărare și sărăcesc și mai mult populația, se spune într-o declarație a Confederației Naționale a Sindicatelor emisă în ajunul Zilei Internaționale a Solidarității Oamenilor Muncii.

”Economia este afectată de criza energetică, de războiul din țara vecină, de ruperea legăturilor economice, de lipsa investițiilor, de oportunități reduse de creare a locurilor de muncă și de o pondere considerabilă a sectorului informal, iar criza pandemică încă împovărează activitatea economică și condițiile de muncă ale lucrătorilor. Condițiile de muncă afectează viața și sănătatea lucrătorilor, iar liberalizarea excesivă a raporturilor de muncă diminuează drepturile și garanțiile salariaților și îi lipsește de protecție în fața angajatorilor”, se menționează în declarația sindicatelor.
În acest context, CNSM a înaintat Parlamentului, Guvernului și Confederației Naționale a Patronatului următoarele solicitări:

 • majorarea salariului minim până la 50-60% din salariul mediu pe economie, menținerea ritmului de creștere a salariilor și neadmiterea acumulării restanțelor la plata acestora;
 • perfecționarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • susținerea veniturilor populației prin subvenții și compensații pentru a face față creșterii prețurilor și tarifelor;
 • perfecționarea Legii privind sistemul public de pensii, inclusiv a mecanismului de calculare și stabilire a pensiei anticipate pentru carieră lungă;
 • intensificarea măsurilor de combatere a economiei informale și de elaborare a mecanismelor de formalizare a lucrătorilor informali;
 • excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • urgentarea elaborării și punerii în aplicare a cadrului legal necesar pentru implementarea Convenției OIM privind serviciile de sănătate ocupațională;
 • inițierea procedurilor de ajustare a legislației naționale pentru recunoașterea infectării cu COVID -19 drept boală profesională;
 • excluderea taxei pentru înregistrarea de stat a organizației sindicale pentru obținerea statutului de persoană juridică;
 • elaborarea cadrului legal național în vederea constituirii Fondului de garantare a creanțelor salariale în cazul insolvenței angajatorului;
 • inițierea procedurii de creare a mecanismelor extrajudiciare de soluționare a litigiilor individuale de muncă;
 • urgentarea implementării Registrului electronic al salariaților din Republica Moldova;
 • asigurarea respectării, în procesul de elaborare și perfecționare a legislației muncii, a prevederilor art. 371 din Acordul de Asociere RM-UE, privind neadmiterea amendării legislației sub pretextul dezvoltării mediului de afaceri și a climatului investițional, care conduc la diminuarea nivelului de protecție al salariaților și garanțiilor activității sindicale;
 • consolidarea parteneriatului social în sfera muncii la toate nivelurile (unitate, teritoriu, ramură, național).

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.