PSRM: Statul va sprijini crearea și dezvoltarea marilor platforme industriale în toate centrele raionale ale țării

Dezvoltarea economică a țării, soluționarea problemelor oamenilor, asigurarea acestora cu loc de muncă stabil şi venituri decente, depind de foarte mult procesul de industrializare a țării. În scopul accelerării dezvoltării industriei şi creşterii aportului său în dezvoltarea economică, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor a prezentat astăzi Strategia privind industrializarea economiei.

Deputatul PSRM, Petru Burduja, a declarat că industrializarea țării va dinamiza creșterea economiei, va majora resursele bugetare pentru subvenționarea agriculturii şi finanţarea cheltuielilor sociale ale bugetului.
Potrivit Strategiei, statul va sprijini crearea și dezvoltarea marilor platforme industriale în toate centrele raionale ale țării. Se preconizează, într-o perioadă de patru ani, crearea a 18 platforme industriale multifuncționale. Va fi creat un Fond de Stat pentru Dezvoltarea Industriei din care se vor finanța proiectele de dezvoltare.
De asemenea, pentru stimularea şi dinamizarea activităţii investiţionale a întreprinderilor industriale va fi introdusă cota zero pe venitul reinvestit, care va fi aplicată timp de 5 ani.
Totodată, timp de patru ani nu va crește povara fiscală pentru a asigura condiţii investiţionale atractive. Blocul mai propune revenirea la comenzile de stat pentru instruirea şi recalificarea angajaţilor pentru industrie.
Strategia mai prevede crearea unui Consiliu pentru Dezvoltarea Industriei pe lângă premier, obiectivele căruia vor viza asigurarea de sprijin din partea statului pentru proiecte investiţionale, elaborarea de măsuri pentru promovarea producţiei industriale pe pieţele externe. Moldova va iniţia și semnarea unui acord sectorial de cooperare în domeniul industriei cu Uniunea Economică Eurasiatică, ceea ce va permite întreprinderilor industriale moldoveneşti să participe la proiecte interstatale.
Petru Burduja a atras atenția asupra faptului că în anii de independență Moldova şi-a pierdut o parte semnificativă din potențialul industrial. Volumul producției industriale înregistrat în anul 2020 a constituit doar 60% din nivelul anului 1989, iar cota industriei în structura PIB s-a redus dublu, la fel ca și numărul angajaților din industrie.
Potrivit deputatului, toate aceste rezultate se datorează instabilității politice din țară, lipsei unei strategie bine definitivată de industrializare, dar și faptului că majoritatea resurselor financiare care vin de peste hotare nu sunt îndreptate în sectorul industrial.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.