O nouă licitaţie privind acordarea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietate a municipiului, va fi organizată de primăria Chişinău, vineri, 24 iunie

Vineri, 24 iunie, ora 10:00, în Sala de Ședințe a Preturii sectorului Centru, va avea loc licitația privind acordarea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietate a municipiului.

La concurs sunt expuse 11 spații (încăperi), cu diverse suprafețe, de la: 2m² până la 350 m², amplasate la subsol, la parter, la etajul 7 sau soclu.

Cuantumul inițial al chiriei anuale pentru încăperile expuse la concurs variază de la 7000 lei până la 675000 lei.
“La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Totul este transparent”, a spus primarul general, Ion Ceban.

Persoanele interesate de concursul menționat urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului – Agenția „Capitalimobil” SRL, următoarele acte:

  • cererea în forma stabilită;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
  • procura (în cazul participării prin reprezentant);
  • copia actului de identitate;
  • documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.