Comisia Europeană: Mecanismul de Suspendare a Regimului de Vize cu Uniunea Europeană

Comisia Europeană nu intenţionează să lanseze procesul de suspendare a regimului fără de vize pentru nici unul din statele vizate, dar propune recomandări cu caracter general şi special pentru fiecare dintre statele evaluate, se arată în cel de-al doilea Raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de suspendare a regimului devize cu Uniunea Europeană. Raportul conţine o evaluare complexă a nivelului de implementare a criteriilor-referinţă aferente regimului fără vize cu Uniunea Europeană pentru ţările din Balcanii de Vest şi Parteneriatul Estic.

Cu referire la Republica Moldova, Comisia Europeană prezintă recomandările sale privind consolidarea controlului la frontieră; continuarea organizării campaniilor informaţionale pentru cetăţenii Republicii Moldova privind regulile de călătorie în Spaţiul Schengen; îmbunătăţirea cooperării operaţionale în vederea reducerii numărului cererilor de azil depuse într-un mod nejustificat de către cetăţenii moldoveni în Spaţiul Schengen; aducerea legilor privind reformele fiscale în conformitate cu standardele UniuniiEuropene; consolidarea Autorităţii Naţionale de Integritate şi implementareasistemului de declarare a averii şi intereselor personale în privinţa oficialilor de nivel înalt; combaterea corupţiei la nivel înalt; investigarea fraudei bancare şi recuperarea activelor fraudate.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europeneia notă de evaluarea şi recomandările Comisiei Europene, care au reflectat inclusiv evoluţiile pozitive înregistrate în baza recomandărilor Raportului din 2017.

Notă: Potrivit datelor statistice, în perioada 28 aprilie 2014 – 31 octombrie 2018, au călătorit în spaţiul Schengen 1.837.850  cetăţeni moldoveni, deţinători de paşapoarte biometrice, numărul total al călătoriilor  în spaţiul european din această perioadă constituind 5.514.204. În același timp, potrivit datelor Agenției Europenepentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) în perioada respectivăde timp au fost  înregistrate circa 0,3% cazuri de refuz de intrare și 0,5% cazuri de ședere ilegală. 

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.