Codul electoral

CEC, – Comisia Electorală Centrală atenționează asupra necesității respectării prevederilor legale cu privire la suspendarea din funcția pe care o dețin a candidaţilor înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral.

Astfel, din momentul înregistrării în calitate de concurent electoral, persoanele care dețin funcția de: viceprim-miniștru, ministru și membru din oficiu al Guvernului, conducător al autorității publice centrale, președinte și vicepreședinte de raion, primar și viceprimar, pretor și vicepretor, își vor suspenda activitatea.

Menționăm că pînă astăzi, 10 ianuarie 2019, au fost înregistrați 5 concurenți electorali pe circumscripția națională (https://bit.ly/2smwAAB ) și 102 concurenți electorali pe circumscripțiile uninominale (https://bit.ly/2V6G7cw ).

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.