20 de încăperi nelocative vor fi expuse la licitație în vederea obținerii dreptului de arendare

Administrația publică locală Chişinău a perfectat o listă cu 20 de încăperi nelocative din fondul locativ municipal, pentru a fi expuse la licitație în vederea obținerii dreptului de arendare a acestora, transmite stiridinmoldova.md.

Conform dispoziției nr. 63-dp din 28.06.2018 „Cu privire la aprobarea Listei încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, ce urmează a fi expuse la licitație publică”, semnată de Primarul general interimar, Ruslan Codreanu, municipalitatea expune la concurs diverse spații: subsoluri, încăperi aflate la parter sau la etaj, garaje, socluri, beciuri, etaje tehnice etc., cu suprafețe ce variază de la 5 m² până la 161 m².

Darea în locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, este desfășurată în scopul optimizării folosirii raționale și eficiente a patrimoniului municipal, precum și pentru acumularea de resurse suplimentare în bugetul local, în vederea realizării programelor social-economice și dezvoltării infrastructurii gospodăriei municipale. 

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.