Un nou raport al Curții de Conturi Europene, necesită mai multă transparență

Un nou raport al Curții deConturi Europene arată că este nevoie de mai multă transparență în modul încare finanțarea din partea UE este canalizată prin ONG-uri (organizații neguvernamentale) pentru ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, pentru protecțiamediului, pentru cultură sau pentru alte scopuri. Curtea avertizează căsistemul actual de clasificare a organizațiilor ca ONG-uri nu este fiabil, iar Comisia Europeană nu dispune de informații suficient de detaliate privind modulîn care sunt cheltuiți banii. O lipsă de claritate similară a fost observată șiîn situațiile în care ONG-urilor li se varsă fonduri UE în mod indirect, prin intermediul organismelor Organizației Națiunilor Unite (ONU).

ONG-urile asistă Comisia Europeană la elaborarea, la punerea în aplicare și la monitorizarea programelor UE în numeroase domenii depolitică, cum ar fi ajutorul umanitar și cel pentru dezvoltare, mediul, cercetarea și inovarea. Între 2014 și 2017, Comisia a planificat cheltuieli în valoare estimativă de 11,3 miliarde de euro destinate a fi utilizate deONG-uri.

Curtea a examinat modul în care Comisia identifică ONG-urile, modul în care fondurile UE sunt utilizate de ONG-uri, precum și dacă aceste informații erau prezentate de Comisie într-un mod transparent. Domeniulpe care s-a concentrat Curtea a fost cel al acțiunilor externe.

Potrivit concluziilor Curții, Comisia nu este suficient de transparentă în ceea ce privește utilizarea fondurilor UE de cătreONG-uri. În opinia Curții, clasificarea unei entități ca ONG în sistemul contabil al Comisiei nu este fiabilă, dat fiind că acest lucru se bazează pe declarații pe proprie răspundere și că verificările pe care le efectuează Comisia sunt limitate. Deși selectarea proiectelor coordonate de ONG-uri este, în general, transparentă, diferitele servicii ale Comisiei nu gestionează în același mod granturile care sunt acordate prin terți, iar în cazul unora dintre organismele ONU auditate, procesele de selectare a ONG-urilor nu sunt întotdeauna transparente.

Potrivit Curții, datele colectate cu privire la fondurile UE utilizate de ONG-uri nu sunt uniforme, iar Comisia nu dispune de informații complete, în special în cazul rețelelor de ONG-uri internaționale și al proiectelor implementate în cadrul gestiunii indirecte. În plus, în cazul gestiunii indirecte, lipsa informațiilor îngreunează verificările privind costurile.

„UE este cel mai mare donator de ajutor din lume șiONG-urile joacă adesea un rol esențial în furnizarea acestuia. Cu toate acestea, contribuabilii UE trebuie să știe că banii lor sunt plătiți către organizații definite în mod adecvat și că Comisia este în măsură să dea seamă pentru toți acești bani,” a declarat doamna Annemie Turtelboom, membra Curțiide Conturi Europene responsabilă de acest raport.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.