Proiectul de Lege cu privire la ONG conține lacune, care permit înființarea organizațiilor extremiste și teroriste pe teritoriul R. Moldova

Proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale are mai multe lacune, ce pun în pericol securitatea statului şi a ordinii constituționale. La această concluzie au ajuns experții Centrului Național Anticorupție, la realizarea raportului de expertiză a documentului, în 2018.

De exemplu, experții CNA spun că în articolul 3 cu privire la principiile de constituire şi de funcționare a ONG-urilor, mențiunea “Persoanele se pot asocia fără a fi obligate să-şi înregistreze organizația” le permite asociațiilor neformale a persoanelor particulare să intre „în umbră”. “În lipsa unei înregistrări oficiale, nu este înregistrat nici statutul acesteia – deci nu se cunoaște şi nu poate fi verificată legalitatea scopului acesteia”, menționează experții CNA. 

Totodată, fraza „Organizațiile necomerciale sunt libere să-şi stabilească structura internă, scopurile şi activitățile sale” poate fi interpretată abuziv astfel încât aceste scopuri şi activități să pună în pericol securitatea statului şi a ordinii constituționale.

Mai mult, în proiectul de Lege se spune că ONG-urile sunt libere să solicite, să primească şi să folosească mijloace financiare şi materiale, din ţară sau de peste hotare. Experții CNA atenționează că la modul practic prevederea deschide posibilitatea înființării oricăror organizații – religioase, extremiste, teroriste sau de altă natură – pe teritoriul Republicii Moldova, care pot fi finanțate din exterior.

O altă lacună a proiectului de Lege este prevederea care le permite minorilor să fondeze ONG-uri. Experții CNA atrag atenția că prevederea contravine logicii legii penale.

Totodată, reprezentanții CNA au constatat mai multe ambiguității, care admit interpretări abuzive în articolul 6, care se referă la partide. Pe de o parte în document se spune că organizația necomercială are dreptul să-şi exprime opinia față de programele partidelor politice, precum şi faţă de concurenții electorali şi programele acestora. Tot aici este menționat că Organizaţia necomercială care încalcă prevederile alin.(3) pierde sprijinul financiar şi alte preferințe oferite de stat, precum şi dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală. Organizația necomercială restituie statului contravaloarea sprijinului obținut de la stat sau sursele primite de la stat. Autorii expertizei au recomandat ca acest articol să fie reevaluat.

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICOR… by LibertyDreams on Scribd

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.