Posturile Vacante din rubrica Colaboratorul Vamal vor fi prelungite

Serviciul Vamal anunță prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de participare la concursul privind ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Biroului Vamal Nord, Biroului Vamal Sud și Serviciului evidență personal, Direcția management personal, Aparatul Central, anunțat la 20 decembrie 2018, până pe data de 14 ianuarie 2019, ora 17:00.

Condițiile generale de participare la concurs, bibliografia, dar și actele care urmează a fi prezentate în mod obligatoriu sunt indicate pe pagina web, la subrubrica Posturi Vacante din rubrica Colaboratorul Vamal. Informații suplimentare pot fi aflate la numărul de telefon +373 22 574-249.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.