Pe platforma www.instruiri.cnpm.md se dă startul seminarelor în domeniul legislația muncii

În luna februarie 2022, pe platforma www.instruiri.cnpm.md vor fi organizate o serie de webinare pe diferite subiecte ce țin de legislația muncii. Webinarele vor fi susținute de experți notorii din cadrul Confederației Naționale a Patronatului din Moldova (CNPM) și vin în sprijinul angajatoriilor, specialiștiilor din sfera resurselor umane, precum și a celor interesați de domeniul legislației muncii să-și aprofundeze cunoștințele.

Primul training cu genericul ”Stabilirea duratei și a regimului timpului de muncă și acordarea perioadelor de odihnă pentru salariați” – va avea loc pe 8 februarie și va conține diverse aspecte ce țin de realizarea relațiilor de muncă și aplicarea acestora la modul practic.

Pe 15 februarie va fi organizat webinarul ”Stabilirea și achitarea salariului”, la care accentul se va pune pe remunerarea, condițiile și termenele de achitare a salariului și alte recompense angajaților.

Pe 18 februarie va fi organizat seminarul ”Răspunderea individuală în cazul contractului individual de muncă”, la care vor fi discutate metodele de asigurare a disciplinei de muncă în cadrul unității, aplicarea sancțiunilor disciplinare și răspunderea materială în cadrul contractului individual de muncă.

Pe 22 februarie se va desfășura webinarul ”Soluționarea litigiilor individuale de muncă”. În cadrul acestuia se va vorbi despre competența organelor care exercită controlul asupra diferitor aspecte ale relațiilor de muncă, tipurile de controale și contestarea acțiunilor organelor de control.

Participanții vor avea acces la modele de documente pentru perfectarea și realizarea relațiilor de muncă, vor interacționa cu experții și vor primi răspuns la toate întrebările de interes din domeniu. La sfîrșit toți cursanții vor obține un certificat din partea CNPM.

Doritorii interesați de a participa la aceste seminare trebuie să se înregistreze pe platforma www.instruiri.cnpm.md sau la numărul de telefon 022 22-23-01.

Vladislav Caminschi, director executiv CNPM: ”Vă îndemnăm să participați la webinarele organizate de noi pentru a obține cele mai noi și utile informații în domeniul legislației muncii și pentru a fi pregătiți să faceți față oricăror provocări din domeniu, or legislația muncii este în continuă schimbare. Instruirile sunt absolut necesare pentru a fi cu adevărat eficienți, iar activitatea pe care o desfășurați – sigură! ”

Platforma www.instruiri.cnpm.md a fost dezvoltată în baza unui serviciu de formare în dreptul muncii, creat de CNPM cu asistența financiară și metodologică a Organizației Internaționale a Muncii (ILO), pentru a sprijini angajatorii să cunoască și să aplice corect legislația muncii pe durata și la încetarea raporturilor de muncă. Platforma conține cinci module gratuite de instruire cu privire la perfectarea și realizarea relațiilor individuale de muncă, răspunderea în relațiile de muncă, controlul respectării legislației muncii, soluționarea litigiilor de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, precum și dialogul social în relațiile de muncă.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.