Participarea Republicii Moldova la Conferința Globală din Estonia

În perioada 26-29 august, Nicolai Țveatcov, Șef adjunct al Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat și directorul companiei de cercetare și consultanță politică ”Intellect Group”, Ian Lisnevschi, participă la conferința globală ”O lume verde, social sustenabilă și integrată digital”, care are loc în Narva, Estonia.

Scopul conferinței este de a explora punerea în aplicare a declarației UN75 și de a promova o nouă cooperare internațională în realizarea Obiectivelor Națiunilor Unite de Dezvoltare Durabilă, drepturilor omului, schimbărilor climatice (contribuții mai ambițioase determinate la nivel national la COP 26) într-o lume globalizată.

În discursul său, reprezentatul Republicii Moldova, Nicolai Țveatcov a vorbit despre „prevenirea conflictelor regionale prin consolidarea încrederii și promovarea păcii în exemplul statelor mici”.

Programul constă din prelegeri și discursuri în plen, ateliere de lucru, vizite de studiu, o masă rotundă și discuții care implică toți participanții.

Alături de ţara noastră, la eveniment participă factori de decizie politică, organizații ale societății civile, mass-media și donatori internaționali din Austria, Norvegia, Marea Britanie, Franța, Grecia, Polonia, Lituania, Egipt, Argentina, Statele Unite ale Americii, Japonia și Coreea de Sud.

Conferința este co-organizată de un consorțiu de parteneri internaționali din 15 țări. Conferința este cofinanțată de Fondul european de dezvoltare regională prin Fondul estonian de dezvoltare. Conferința este, de asemenea, susținută (în mod continuu și / sau financiar) de Comisia Europeană, Consiliul de Miniștri nordic, Fundația Națională Estoniană a Societății Civile, Fundația Anna Lindh și Tallink Grupp.

La această conferință, Declarația de la Tallinn va fi finalizată și aprobată, împreună cu planurile locale de acțiune a cetățenilor, care vor fi înaintate Adunării Generale a ONU, diferitelor organizații internaționale și guvernamentale și mass-media.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.