Modificări importante în marcajul ouălor destinate consumului uman

În conformitate cu prevederile Legii 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare și a Hotărârii Guvernului nr. 1208 din 27.10.2008 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, a elaborat ordinul nr. 204 din 17 mai 2019, în vigoare din 01.06.2019, care prevede marcarea ouălor în conformitate cu Legea sus-menționată și anume, transmite stiridinmoldova.md.

– numărul de identificare a unității de producere a ouălor

(exemplu: 3MD YY 001) unde:

cifra 3 semnifică sistemul de creștere a păsărilor

MD codul țării

YY indicativul raionului

001 codul centrului de marcare/ambalare ouă;

– data durabilităţii minimale (data ouatului se înlocuiește cu data durabilităţii minimale, exemplu: DDM xx.00.19), unde:

DDM – data durabilității minimale

xx data, 00 luna, 19 anul

Astfel, în baza celor menționate mai sus, atenționăm:

Având în vedere că data recomandată de vânzare către consumatorul final este de 21 zile de la producere, pe parcursul lunii iunie în rețeaua de comerț vor fi comercializate ouă marcate și prin metoda anterioară, unde pe ouă este prezentă data ouatului. 

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.