Măsuri de control la trecerea frontierei, din 1 februarie 2019

Din 1 februarie 2019, va intra în vigoare procedura stabilită de punctul 21 al Hotărârii Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.

Astfel, începând cu 1 februarie curent, medicamentele (grupa tarifară 3003-3004), produsele farmaceutice şi parafarmaceutice, materia primă medicamentoasă, produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi vor fi importate în raioanele de est ale Republicii Moldova doar de către agenții economici din această zonă înregistrați la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova.

Procedurile de import sus-menționate vor fi realizate în corespundere cu standardele stabilite de Serviciul Vamal, iar mărfurile importate vor rămâne doar pe teritoriul regiunii transnistrene.

Precizăm că, această acțiune este prima etapă a procesului de unificare a importului de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, materie primă medicamentoasă, produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, în corespundere cu legislația Republicii Moldova și standardele internaționale, care va dura până la 01 iulie 2019, dată la care va fi inițiată următoarea etapă a acestui proces.

Recomandăm importatorilor de bunuri, mărfuri și prestatorilor de servicii, care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova, prin segmentul central, să se conformeze cadrului normativ al Republicii Moldova, pentru evitarea încălcărilor.

Share this Post!

Related post

0 Comment