Indemnizații mai mari pentru copiii rămași fără ocrotire părintească

Copiii rămași fără ocrotire părintească, plasați în servicii alternative de îngrijire vor primi indemnizații mai mari începând cu 1 ianuarie 2019. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat ieri Regulamentul cu privire la tipurile, cuantumurile şi condițiile de acordare a indemnizaţiilor pentru creşterea şi îngrijirea acestor categorii de copii. Documentul are drept scop îmbunătăţirea situaţiei materiale a copiilor plasați în serviciile de tip familial.

Conform documentului, copiii plasați în serviciul de tutelă/curatelă, cei plasaţi în serviciul de asistenţa parentală profesionistă și cei din casele de copii de tip familial vor beneficia de o indemnizație lunară de 1400 de lei. Aceasta a fost majorată cu 75% – anterior, copiii primeau câte 800 de lei, 930 de lei și, respectiv, 750 de lei.

La fel, a fost stabilită indemnizația unică de 3513 de lei pentru copiii plasaţi în serviciul de tutelă/curatelă, iar pentru beneficiarii asistenței parentale profesioniste și copiii din case de tip familial, aceasta a fost majorată de la 3000 mii la 3513 mii de lei.

De asemenea, documentul prevede acordarea indemnizațiilor unice la plasament în cuantum sporit de 30% pentru copii cu dizabilități, cu 50% pentru copiii cu vârsta de la 1 la 3 ani și 100% pentru cei până la un an.

Pentru plata indemnizaţiilor stabilite, în bugetul de stat pentru anul 2019 au fost prevăzute mijloace financiare suplimentare în sumă de circa 40,5 milioane de lei.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.