Îndemnizația pentru îngrijirea copilului până la 3 ani va fi majorată

La determinarea cuantumului pensiei pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani va fi luat în calcul salariul mediu lunar pe ţară la data calculării pensiei, și nu salariul minim. O prevedere în acest sens este stipulată în proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii, care a fost votat astăzi cu 82 de voturi ale deputaților, în ambele lecturi, transmite stiridinmoldova.md.

Actualmente, pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani se ia în calcul salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei.

În opinia autorilor proiectului, precum și a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, această prevedere dezavantajează femeile, perpetuând decalajele de gen la cuantumul pensiilor, deoarece beneficiari de concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului preponderent sânt mamele. Astfel, la situația de 1 august 2019, pensia medie constituia pentru bărbați 2278,65 lei, iar pentru femei – 1688,34 lei sau 75% din pensia medie în cazul bărbaților.

Proiectul de lege are drept scop armonizarea politicilor de stimulare demografică cu cele de asigurări sociale, pentru a evita discriminarea pe criteriu de gen”, argumentează autorii.

Resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de implementarea noilor norme legislative sunt prevăzute în bugetul de stat.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.