IGP, acord de cooperare cu Camera de Comerț și Industrie Moldova-China

Inspectoratul General al Poliției a semnat ieri, 30 ianuarie, un acord de cooperare cu Camera  de Comerț și Industrie Moldova-China, în scopul edificării și dezvoltării unui parteneriat continuu și eficient în vederea eficientizării activității polițienești din Republica Moldova.

Părțile își propun să realizeze în comun  proiecte pentru îmbunătățirea bazei tehnico-editare și materiale a IGP.

În acest context,  acordul de cooperare va oferi posibilitatea creării  și dezvoltării  softurilor de programe, acordarea consultațiilor în domeniul ocrotirii obiectelor de proprietate industrială și intelectuală, dar și analiza factorilor de risc ce determină fenomenul infracțional în domeniul de activitate al Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China.

Obiectul principal al actului este colaborarea,  acţiunea şi sprijinul reciproc dintre Inspectoratul General al Poliției și  Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China pentru realizarea cu success a tuturor  proiectelor.

Share this Post!

Related post

0 Comment