Guvernul de la Chișinău avansează în procesul de vânzare a terenului Stadionului Republican Statelor Unite ale Americii

Autoritățile Republicii Moldova plănuiesc să încheie procesul de vânzare a Terenului Stadionului Republican din Chișinău Statelor Unite ale Americii în termen de un an.

Despre aceasta a anunțat directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Eugeniu Cozonac, într-un interviu pentru presa de la Chișinău. Totodată, potrivit proiectului hotărârii de Guvern publicat pentru consultări publice, APP se împuternicește, prin intermediul unui evaluator certificat, să asigure determinarea valorii terenului proprietate publică a statului din mun. Chișinău, str. Tighina nr.12, cu suprafața de 5,1814 ha, incluzând părțile componente ale terenului care sunt proprietate de stat. Concomitent, se propune de a împuternici APP să instituie un grup de lucru din reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenției Proprietății Publice pentru negociere cu Statele Unite ale Americii a prețului terenului Stadionului Republican. Într-o remarcă a Ministerului Justiției care însoțește acest proiect se menționează că ”partea americană pe parcursul anilor de negocieri a comunicat că Memorandumul nu este un contract de vânzare-cumpărare standard, ci se prevede, după modelul de tranzacționare uzual pentru SUA, o contractare pe etape. La o primă etapă, SUA obține o opțiune de cumpărare. Doar având garanția juridică că dreptul de a cumpăra este securizat, SUA vor face analiza tehnică a terenului pentru a verifica întrunirea condițiilor cerute pentru așa tip de facilități. Până la etapa actuală SUA nu au avut niciun acces la teren pentru a examina conformitatea tehnică cu cerințele înaintate. După ce această evaluare va fi finalizată și prețul cu Guvernul RM agreat, vânzarea-cumpărarea trebuie aprobată de Congresul SUA și bugetul corespunzător trebuie alocat. Din acest moment survine a doua etapă, în care Guvernul SUA exercită opțiunea conform mecanismului specific din Codul civil al Republicii Moldova. Fiind emisă declarația de exercitare a opțiunii, contractul de vânzare-cumpărare se consideră format (încheiat)”. Documentul mai prevede că, în semn de omagiu adus semnificației istorice a fostului stadion, SUA vor renova și repara porțile istorice, intrarea și spațiile asociate acesteia și le vor face accesibile publicului. SUA își asumă să rezerve o parte din teren pentru spații de parc accesibile publicului, al cărui design va fi dezvoltat în colaborare cu Guvernul RM și profesioniștii locali. De asemenea SUA și Guvernul RM vor conveni, asupra unui nume pentru spațiul parcului ”care va reprezenta valorile reciproce de colaborare și relația amicală dintre aceste țări, un ideal sau un scop comun sau un alt nume potrivit asupra căruia părțile vor conveni”. SUA va avea dreptul de a folosi o parte din spațiul parcului pentru expunerea de artă, organizarea de evenimente culturale, inclusiv plasarea unei statui sau monument, sau activități similare. De remarcat că potrivit avizului CNA ” proiectul nu conține factori de risc care să genereze apariția riscurilor de corupție”.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.