CNSM își exprimă îngrijorarea și, totodată, condamnă reformele preconizate ale legislației muncii, adoptate de deputații PAS

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă îngrijorarea și, totodată, condamnă reformele preconizate ale legislației muncii, adoptate de deputații PAS, în prima lectură. Potrivit sindicatelor proiectul PAS diminuează drepturile și garanțiile salariaților.
”Modalitatea de adoptare a inițiativei legislative, fără o abordare constructivă a consultării partenerilor sociali și mai ales, fără avizul Guvernului, nu poate fi catalogată decât drept interes major de exploatare prin muncă a cetățenilor țării, în favoarea businessului și a investitorilor străini, fapt care este absolut inadmisibil. Or, asemenea reforme nu se conformează nici la standardele internaționale în domeniul muncii, ratificate de Republica Moldova, nici la Acordul de asociere RM – UE”, se menționează într-o Declarație a CNSM.
În opinia sindicatelor, adoptarea acestor modificări, fără a fi finalizate consultările publice cu părțile interesate, în lipsa avizului Guvernului și, mai ales, în lipsa expertizei Organizației Internaționale a Muncii, promisă de președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Dan Perciun, reprezentanților CNSM la consultările publice din 13.05.2022 și din 25.05.2022, provoacă atât nemulțumiri în rândul membrilor de sindicat, cât și intenția acestora de a protesta în masă.
În contextul celor expuse, CNSM, în calitate de reprezentant al celor 24 de centre sindicale naționale de ramură și a cca 300 000 de membri de sindicat, solicită repetat președintelui Republicii Moldova, președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova, tuturor fracțiunilor parlamentare stoparea promovării inițiativei legislative, până la obținerea expertizei Organizației Internaționale a Muncii; continuarea consultărilor publice cu părțile interesate, implicând și mediul academic; obținerea avizului Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective; asigurarea respectării drepturilor și intereselor de muncă ale cetățenilor (salariaților), principiilor parteneriatului social în sfera muncii, precum și a standardelor internaționale în domeniul muncii, inclusiv a angajamentelor asumate de Republica Moldova prin art. 371 din Acordul de asociere RM-UE.
”În caz de ignorare a celor solicitate supra, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova își anunță determinarea pentru mobilizarea membrilor de sindicat, în scopul apărării drepturilor și garanțiilor statuate de Codul muncii și normele dreptului internațional”, se menționează în document.
Propunerile de modificare a Codului muncii au fost prezentate Parlamentului de deputații PAS, Dan Perciun, Radu Marian și Marina Morozova. Acestea prevăd: excluderea obligației angajatorului de a prezenta la angajare informația despre condițiile de muncă; prelungirea duratei perioadei de probă de la 3 până la 6 luni pentru toate categoriile de salariați, cu excepția muncitorilor necalificați; excluderea interdicției privind stabilirea perioadei de probă pentru salariații angajați prin concurs; stabilirea dreptului angajatorului la modificarea unilaterală a condițiilor de muncă reglementate de contractul individual de muncă; excluderea obligației achitării tuturor plăților salariale în cazul demisiei salariatului, în ziua eliberării sau, cel târziu, în ziua imediat următoare; concedierea salariatului, pentru încălcarea repetată a sancțiunii disciplinare, inclusiv după expirarea validității primei sancțiuni; constatarea necorespunderii profesionale, printr-o evaluare organizată doar la nivel de unitate; stabilirea dreptului angajatorului de a alege între restabilirea salariatului la locul de muncă sau plata unei compensații, în cazul unei concedieri declarată ilegală; majorarea substanțială a orelor de muncă suplimentare; excluderea sporului de minimum 50 la sută din salariu pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar absent și altele.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.