Căușeni, actele normative din domeniul funciar

Politicile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dar și actele normative în domeniul funciar și îmbunătățiri funciare au fost discutate, la sfârșitul săptămânii trecute, la Căușeni, la o ședință comună cu participarea reprezentanților autoritatilor publice locale, inginerilor cadastrali, producătorilor agricoli și deținătorilor de terenuri.

La ședință au mai fost prezenți reprezentanţii direcției raionale, agricultură și alimentație, primării, dar și alte persoane interesate din raioanul Ștefan Vodă.

Subiectele seminarului au fost prezentate de specialiștii Serviciului politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățirii funciare din cadrul MADRM și repezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru, dar și ai Agenției „Apele Moldovei”.

Informațiile prezentate au fost axate primordial pe actele normative ce ține de folosința apelor la irigarea terenurilor agricole din lacuri/iazuri, condiții și proceduri de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor, metode, principii și stimulări de consolidare a terenurilor agricole și stimularea măsurilor de îmbunătățiri funciare. De asemenea, s-a adus la cunoștință prezenților modificările ce au fost aprobate în legislația în vigoare, ce ține de arenda terenurilor agricole și anume, că de 1 martie 2019 se abrogă Legea nr. 198/2003 cu privire la arenda în agricultură, prin urmare, domeniul dat, va fi reglementat de Codului civil 1107/2002.

Totodată, s-a discutat despre prevederile Hotărîrii Guvernului (nr.977/2016) cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor. Dar și situația producătorilor agricoli în contextul eliminării impedimentelor la irigarea terenurilor agricole, obținerea autorizației de mediu pentru folosința apei și problemele autorităților publice locale privin de arenda terenurilor agricole.

Amintim că responsabilii pe domeniul funciar din cadrul ministerului vor organiza și în continuare seminare zonale în scopul familiarizării specialiștilor din teritoriu cu privire la actele normative în domeniul funciar și îmbunătățirilor funciare.

Share this Post!

Related post

0 Comment