Bălți, Centru de Inovare și Transfer Tehnologic. Rezultatele primelor săptămâni de activitate ale NORTEK

NORTEK, primul Centru de Inovare și Transfer Tehnologic din țară, și-a început cu succes activitatea, având drept parteneri companii cu renume. Conceput pentru a desfășura activități orientate spre dezvoltarea, valorificarea și promovarea infrastructurii de cercetare, inovare și transfer tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord, NORTEK a găzduit deja mai multe sesiuni de informare la care au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, elevi și studenți din regiune. Pentru anul 2023, echipa NORTEK a elaborat o agendă consistentă, urmând să organizeze diverse evenimente și activități care să conecteze elevii, studenții, tinerii profesioniști și antreprenorii la tehnologiile de ultimă generație.

„Am organizat un eveniment pentru managerii de instituții de învățământ preuniversitar din municipiul Bălți și comunitatea academică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul căruia am prezentat programele pe care ni le propunem să le dezvoltăm, domeniile prioritare ale Centrului, urmate de vizite ghidate ale elevilor de la diferite școli din Bălți, cărora, la fel, le-am făcut cunoștință cu laboratoarele NORTEK. Suplimentar, copiii au beneficiat de lecții de programare. Prima reacție a vizitatorilor a fost impresionantă, deoarece s-au arătat entuziasmați și dornici de implicare în activitățile Centrului. Acum, echipa NORTEK are misiunea de a menține dorința de implicare și va propune activități și conținuturi atractive. Suntem în proces de planificare a activităților de formare profesională inițială și continuă, consultanță, cercetare, inovare și transfer tehnologic, cu o deschidere largă către mediul de afaceri micro, mici și mijlocii în domeniul tehnologiilor inovative la nivel național și internațional. Centrul va fi un magnet pentru tinerii interesați de inovații”, spune Stela Pripa, directoarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic NORTEK.

Deci, la NORTEK, anul 2023 va demara în forță. În primele 6 luni ale anului, urmează să aibă loc o serie de activități, pentru studenți, profesori și profesioniști, sub formă de training-uri, meetup-uri, workshop-uri organizate în colaborare cu partenerii privați. La fel, urmează să fie organizate activități de community building, dar și evenimente săptămânale, la care vor fi invitați experți și persoane notorii, reprezentanți ai mediului privat.

Centrul își propune să fie puntea de legătură dintre mediul privat, academic și public. În cadrul acestuia, studenții și tinerii din regiune vor beneficia de școli de antreprenoriat, care se vor finaliza cu un concurs de idei de startup-uri. De asemenea, în luna mai, echipa NORTEK ar urma să organizeze o conferință care să abordeze tema inovării și transferului de tehnologii. 

Pentru cei aproape 4.500 de studenți, tineri profesioniști și antreprenori din Bălți și din regiune, NORTEK oferă săli de instruire, laboratoare moderne, spații de coworking, birouri pentru startup-uri și companii private, spații pentru evenimente, programe de accelerare, instruiri specializate și mentorat. Toate pe o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați.

Centrul deschide noi orizonturi comunității tech, oferind acces la tehnologii performante în robotică, inteligență artificială, manufactură digitală, securitate cibernetică. Inovațiile vor fi aplicate atât în sfera educației, inginerie, IT, cât și în alte domenii, precum agricultură, industrie, servicii creative și alte sectoare ale economiei regionale.

„Ne propunem să consolidăm în următoarea jumătate de an specialitățile de IT și inginerie din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. La moment, planificăm orele de laborator care urmează a fi realizate în centru. În acest sens, ne propunem în următoarea jumătate de an să dotăm, împreună cu donatorii, un laborator de rețelistică CISCO, precum și un laborator de calculatoare. Totodată au demarat lucrările de amenajare în viitorul laborator de inginerie”, a declarat Stela Pripa, directoarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic NORTEK.

Un alt obiectiv al centrului este crearea unor programe educaționale proprii, precum și consolidarea programelor de studii din domeniul „Științe ale educației” ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

NORTEK, primul Centru de Inovare și Transfer Tehnologic din Republica Moldova, a fost lansat în data de 2 decembrie 2022, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Centrul este rezultatul unui parteneriat de succes dintre sectorul public, academic, privat și partenerii de dezvoltare, cu o valoare totală de investiții în infrastructură de 71,5 milioane de lei.

O importantă contribuție financiară în dezvoltarea Centrului o are Guvernul Republicii Moldova, care, prin intermediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenției de Dezvoltare Regională Nord, a acordat pentru lucrările de construcție și montaj 25 de milioane de lei, din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Clădirea care a devenit sediul NORTEK a fost construită de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, investindu-se în acest sens 27 milioane de lei până în anul 2020, iar în perioada implementării proiectului – 2,5 milioane de lei. Partenerii strategici de dezvoltare USAID, Suedia și UK aid au susținut Centrul NORTEK cu 17 milioane de lei investiți în fezabilitate, proiectare, dotări, urmând noi investiții în programe educaționale, de digitalizare și antreprenoriat.

Investiții suplimentare urmează să fie realizate de ATIC prin Tekwill Bălți, de Zona Economică Liberă „Bălți” prin Dräxlmaier Group și de partenerii tehnologici Endava și Fundația Orange.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.