Admiterea la studii superioare de licență și de master. Cele mai căutate facultăți de anul acesta

Rezultatele sesiunii de bază și locurile disponibile pentru sesiunea suplimentară în cadrul admiterii 2019 la studii superioare de licență și de master au fost publicate. În sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități: Drept, Business și administrare, Finanțe, Design, Tehnologii informaționale şi comunicaționale, Medicină, Stomatologie, transmite stiridinmoldova.md.

Totodată, cele mai multe locuri bugetare rămase neacoperite sunt la domeniile: Științe ale educației și exacte (specialitățile Matematica, Fizica etc.); Științele solului; Științe agricole (specialitățile Zootehnie, Viticultură, Evaluarea imobilului etc.); domeniul ingineresc (specialitățile Inginerie şi managementul calității, Biotehnologii, Termoenergetică, Ingineria sistemelor electromecanice, Comunicații radio și televiziune, Electronică aplicată, Ingineria designului de produs etc.).

În Sesiunea 2019, înmatricularea la ciclul I – studii superioare de licență s-a organizat la 169 de specialități, oferta fiind de 4906 locuri bugetare, iar la Ciclul II Master –de 2876 de locuri finanțate din bugetul de stat, în 17 instituții de învățământ de stat și 8 instituții private.

Conform rezultatelor preliminare (la data de 07.08.2019):

La ciclul I – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 3913 de studenți (circa 80% din plan), vacante rămânând cca 993 locuri bugetare;

La ciclul II – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 2825 de masteranzi (circa 98% din plan), vacante rămânând cca 51 locuri bugetare.

Majoritatea locurilor cu taxă au fost solicitate la instituțiile de stat: cca 4500 studenți, iar la instituțiile private – 1539 studenți. La această etapă a admiterii doar Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”a încheiat procesul de înmatriculare, celelalte instituții continuând prin sesiuni suplimentare, până la 30 august 2019.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.