Un nou document introdus în circulație – avizul de însoțire a mărfii

La solicitarea mediului de afaceri, Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, un set de măsuri ce vizează diminuarea poverii administrative și simplificarea conformării fiscale.

Astfel, similar practicii Uniunii Europene, a fost introdus în circulație un nou document primar cu regim special – avizul de însoțire a mărfii.

Măsura respectivă are drept scop susținerea mediului de afaceri prin simplificarea procedurii de transportare a mărfii ce presupune emiterea avizelor de însoțire, cu eliberarea unei singure facturi fiscale, în baza avizelor emise anterior, pînă la sfîrşitul perioadei fiscale în care acestea au fost eliberate.

Suplimentar, emiterea avizului de însoțire acordă furnizorului posibilitatea de a nu indica valoarea mărfii transportat, prin urmare asigurându-i acestuia dreptul la păstrarea secretului comercial.

Totodată, setul respectiv conține modificări ce vor exclude necesitatea eliberării actului de achiziție în cazul arendei terenurilor agricole. Modificarea urmărește diminuarea poverii administrative și simplificarea desfășurării activității de întreprinzător.

Guvernul continuă să-și fortifice eforturile în susținerea contribuabililor.

Share this Post!

Related post

0 Comment