Sindicatele din Sănătate acuză ministerul condus de Ala Nemerenco de pasivitate și lipsă de deschidere față de problemele angajaților din instituțiile medicale, farmaceutice și de învățământ medical

Federația Sindicală “Sănătatea” din Moldova (FSSM) a adresat o scrisoare deschisă ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, în care solicită convocarea în mod prioritar a Comisiei de ramură pentru consultări și negocieri colective în domeniul ocrotirii sănătății, cu scopul de a negocia proiectul noii Convenții colective și de a stabili și trasa acțiuni concrete de activitate, reieșind din importanța fortificării și asigurării condițiilor de muncă decentă pentru lucrătorii din domeniul medical.
”Sindicaliștii își exprimă indignarea față de faptul că în pofida multiplelor adresări ale Federației de a reîncepe dialogul între partenerii sociali din ramura ocrotirii sănătății, prin care au fost expuse inclusiv propuneri de subiecte pentru a fi incluse în Planul de activitate al Comisiei și proiectul Convenției colective pentru următorii 4 ani, a fost sesizată o pasivitate și lipsă de deschidere din partea Ministerului de resort în cadrul parteneriatului”, se spune într-un comunicat al Federației.
FSSM reamintește că, la decizia premierului Natalia Gavrilița, la prima ședință a Comisiei Naționale de Consultări și Negocieri Colective în componență actualizată a fost stabilit drept prioritar subiectul reluării activității comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură.
În același context, sindicaliștii atenționează conducerea ministerului că sunt preocupați de necesitatea urgentă de a negocia și definitiva proiectul Convenției colective pe anii 2022-2025, care ulterior va sta la baza elaborării și încheierii Contractelor colective din cadrul fiecărei Unități din ramură.
Proiectul Convenției a fost elaborat în baza propunerilor parvenite din partea comitetelor sindicale care reprezintă angajații din instituțiile medicale, farmaceutice și de învățământ medical, propunerile și completările fiind ajustate la prevederile legislației în vigoare. Proiectul respectiv a fost expediat membrilor Comisiei de ramură, reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pentru examinare, astfel încât au fost respectate toate condițiile pentru ca documentul să poată fi negociat, promovat și încheiat între partenerii sociali.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.