Programul de conformare pentru anul 2019, aprobat

Serviciul Fiscal de Stat continuă să promoveze spiritul de conformare a contribuabililor la prevederile legislației fiscale, utilizînd în acest scop o gamă largă de instrumente orientate spre o deservire și tratare corectă a contribuabililor.

    Pentru anul 2019 au fost stabilite următoarele segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare:

Construcția;

Agriculura;

Restaurante și alte activități de servicii de alimentație;

Transport;

Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;

Întreținerea și repararea autovehicolelor;

Comerțul cu ridicata a produselor alimentare;

     Un segment aparte a Programului de conformare revine – Persoanelor fizice posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor.

    Contribuabilii care aleg să se conformeze voluntar conştientizează că impozitele și taxele sunt preţul pe care îl plătim pentru a avea o societate prosperă, că veniturile din taxe şi impozite acoperă cea mai mare parte din cheltuielile publice şi că sistemul unei administraţii eficiente este fondat pe principiul de a plăti în funcţie de capacitate şi de a primi în funcţie de nevoi.”

Share this Post!

Related post

0 Comment