MAEIE, raport privind realizarea PNAAA, anul 2018

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a publicat Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 (PNAAA) în anul 2018.

Raportul se referă la acţiunile cele mai importante planificate pentru perioada respectivă, inclusiv restanţele înregistrate. Informaţia detaliată privind realizarea fiecărei măsuri poate fi accesată pe platforma online de raportare PlanPro.

Evaluarea cantitativă a nivelului de realizare a PNAAA pentru perioada de raportare (2018) indică implementarea acestuia în proporţie de 64,68%.

Analiza ratei de transpunere în legislaţia naţională a actelor UE în baza angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere, relevă că în conformitate cu evaluarea instituţiilor vizate din numărul total de acte UE au fost transpuse integral 40,83%, transpuse parţial 11,89% şi rămân încă a fi transpuse 47,28%

Share this Post!

Related post

0 Comment