Limba engleză: abilități lingvistice a viitorilor polițiști de frontieră

Sala de studiere a limbilor străine din cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei a fost amenajată și dotată cu tehnică de calcul, birotică și materiale didactice. Dotarea acesteia s-a realizat cu suportul partenerilor americani în cadrul unui proiect de asistență în dezvoltarea abilităților lingvistice a viitorilor polițiști de frontieră.

În context, la data de 24 ianuarie a. c. reprezentanții Secției de Justiție Penală și Aplicarea Legii din cadrul Ambasadei SUA în R. Moldova au vizitat Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei, cu sediul în mun. Ungheni. Vizita a purtat un caracter dinamic, iar discuțiile s-au axat pe aspectele aferente realizării cursurilor de limbi străine, posibilitățile de studiere ale acestora cu ajutorul tehnicii donate, precum și importanța cunoașterii limbii engleze în activitatea cotidiană la frontiera de stat.

Agenda vizitei a fost completată cu trecerea în revistă a planului de colaborare pentru anul curent, unde au fost menționate titlurile unor cursuri de instruire în domeniile analiza riscului, migrației, traficului de ființe umane, fraudei documentare etc. Totodată, oaspeții au cunoscut îndeaproape starea sălilor de curs, disciplinele predate, având posibilitatea să poarte un dialog cu elevii și cadrul didactic, inclusiv să aprecieze utilitatea tehnologiilor donate pentru instituția de învățământ.

Share this Post!

Related post

0 Comment