La ședința fracțiunii parlamentare a PSRM, Dodon a discutat despre acțiunile din campania electorală

Am desfășurat ședința fracțiunii parlamentare a PSRM, la care am făcut bilanțul activității și am discutat despre acțiunile din campania electorală.

Am punctat că fracțiunea socialiștilor a fost cea mai activă din Parlamentul de legislatura a X-a. În pofida faptului că această perioadă a fost foarte dificilă, pe parcursul a doi ani, fracțiunea PSRM a înaintat peste 200 de inițiative legislative, dintre care 130 au fost aprobate.

De menționat că majoritatea inițiativelor legislative ale socialiștilor s-au referit la sprijinul social al populației, în special a categoriilor vulnerabile: pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, familiilor numeroase, precum și a agricultorilor, personalului medical și alte categorii.

De asemenea, este unica fracțiune care a ajuns în Parlament cu 35 de deputați, ulterior numărul a crescut cu încă doi după alegerile anticipate în circumscripții. Fracțiunea PSRM a demonstrat unitatea și consolidarea pe tot parcursul mandatului parlamentar.

Am mulțumit deputaților pentru activitatea prodigioasă desfășurată în interesul cetățenilor, exprimându-mi convingerea că vom fi cea mai mare fracțiune și în noul parlament unde vom continua activitatea pentru a soluționa cele mai importante probleme sociale și economice ale societății.

PSRM este un partid pentru oameni, pentru țară.

***

Провел заседание парламентской фракции ПСРМ, на котором мы подвели итоги работы и обсудили действия в период предвыборной кампании.

Было отмечено, что фракция социалистов была самой активной в парламенте десятого созыва. Несмотря на то, что этот период был очень сложным, за два года фракция ПСРМ внесла более 200 законодательных инициатив, из которых 130 были одобрены.

Следует отметить, что большинство законодательных инициатив социалистов касалось социальной поддержки населения, особенно уязвимых категорий: пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей, а также аграриев, медработников и других категорий.

Кроме того, наша фракция единственная, в которой количество мандатов в течение этого созыва не уменьшилось и составило 35 депутатов, позже их число увеличилось на два после досрочных выборов в округах. Фракция ПСРМ продемонстрировала единство и сплоченность на протяжении всего парламентского срока.

Я поблагодарил депутатов за колоссальный объем работы, проводимой в интересах граждан. Выразил уверенность в том, что мы будем самой крупной фракцией в новом парламенте, где продолжим решать важнейшие социальные и экономические проблемы общества.

ПСРМ – это партия для народа, для страны.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.