Încă un milioar din grupul “Pro Moldova” cu averi dubioase a fost developat de un deputat PSRM

Încă un milioar din grupul “Pro Moldova” cu averi dubioase a fost developat de deputatul PSRM Marina Radvan. De data aceasta este vorba despre Vladimir Cebotari, care a ajuns în vizorul Agenției Națională de Integritate, deoarece ar avea conturi ascunse, venituri dubioase și cote părți în diferite companii pe care le-a tăinuit ori le-a înstrăinat cu multe semne de întrebare și ceasuri de aproximativ 30 de mii USD pe care nu le-a anunțat oficial.

Radvan spune că numărul încălcărilor pe care le-a depistat este de-a dreptul impresionant.

“În declarația pentru anul 2013, depusă în calitate de Vice-ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, deși este indicat că deține cont bancar cu mijloace financiare în sumă de 100 000 MDL și cu dobândă în mărime de 8% – venitul obținut din dobândă nu este declarat. Tot această omisiune se repetă și în declarația depusă pentru anul 2014, deja în calitate de director general la Calea Ferată a Moldovei. La fel, în declarația de avere și interese pentru anul 2014 este reflectat un autoturism VAZ2121 dobândit în 2004, însă care lipsește în declarația anterioară”, scrie Marina Radvan, pe Facebook.

Și la capitolul active financiare – conturi bancare, deputatul PSRM observă că, în declarația pentru anul 2013 au fost indicate doar 3 conturi, însă, în declarația ulterioară, au fost indicate deja 17 conturi, care au fost deschise inclusiv anterior anului 2013.

“Astfel, așa nu cunoaștem nici câți bani au fost în aceste conturi, iar nedeclararea lor consecutivă reprezintă o premisă că, subiectul declarării a intenționat să se eschiveze de la reflectarea transparentă a proprietăților deținute.

La fel, observăm că, în declarația pentru anul 2016, în calitate de ministru al Justiției, este indicat că deține în proprietate două seturi de mobilă în valoare de 10 500 EUR și 4 000 EUR, ambele dobândite din 2010, dar câțiva ani nu au fost declarate”, noteaza Radvan.

Aceasta a mai observant că, în declarația depusă la Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat la funcția de deputat, Vladimir Cebotari anunță suplimentar deținerea a trei ceasuri.

“Primul ceas în valoare de 8 500 USD dobândit în 2008, al doilea ceas în valoare de 14 000 USD în dobândit în 2011, al treilea ceas în valoare de 9 000 USD în dobândit în 2018. Astfel, cel puțin două ceasuri în valoare de peste 20 000 USD nu au fost reflectate în declarațiile anterioare. Toate cele trei ceasuri au dispărut și din declarația anuală pentru anul 2019, ce cu certitudine reprezintă date incomplete la îndeplinirea declarației”, constată deputatul PSRM.

Totodată, observă Radvan, Vladimir Cebotari și-a tăinuit participarea la acționariatul mai multor companii.

“În declarația depusă pentru anul 2015, este indicat că soția lui Vladimir Cebotari este fondatorul companiei „TCHEBO” SRL, însă, în urma examinării datelor publice, observăm că, această companie a fost fondată la 25.06.2014, însă în declarația anuală pentru 2014, acest fapt nu este reflectat. La fel, în declarația depusă pentru anul 2016 observăm că, deși este indicat la capitolul cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic – 3 agenți economici (SRL VLACONIC, SRL C&V ASISTENTA și SRL TCHEBO), la capitolul interese personale – calitatea deținută în acești agenți economici – nu este reflectată, ce reprezintă date incomplete în declarația de avere și interese. Tot la deținerea cotelor-părți a agenților economic observăm că, Vlad Cebotari în anul 2017 devine coproprietar a companiei SANAIR-SERVICE SRL, astfel deținând cota de 27%, ce reprezintă echivalentul în 1 458 MDL. Însă, în 2018, observăm că, compania respectivă aduce dividende (în baza cotei de 27%) în sumă de 440 777 MDL. La fel, în conformitate cu datele publice, în anul 2017 compania SANAIR-SERVICE SRL a realizat venit din vânzări în mărime de 127 000 000 MDL, iar profit net – 1 870 000 MDL, în anul 2018 venit operațional – 78 000 000, iar profit net – 1 490 000 MDL. Prin urmare, putem formula o bănuială rezonabilă privind corectitudinea informației declarate, or, este vădit dubios ca, un agent economic cu venit de peste un milion și jumătate de lei să dispună de capital social doar în sumă de 5 4000 MDL, mai ales că, legislația obligă persoanele juridice să mărească capitalul social în dependență de venitul realizat. Astfel, fiind urmărit scopul, inclusiv, de a evita evaziunea fiscală. În cazul analizat, considerăm dubioasă informația reflectată de Vladimir Cebotari la acest capitol, fiind eronată sau incompletă”, scrie Marina Radvan.

Deputatul socialist constată, de asemenea, că și veniturile lui Vladimir Cebotari sunt mai mult decât nebuloase.

“În declarația pentru anul 2016 observăm că, Cebotari a realizat venit în mărime de 750 MDL (cota deținută în mărime de 15%), ca urmare a înstrăinării cotei părți a agentului economic SRL NEAOS. Însă, dacă să analizăm declarațiile anterioare, această companie a asigurat dividende impunătoare mai mult timp – în anul 2014 dividende în mărime de 2 917 337,98 MDL, în anul 2015 dividende în mărime de 1 248 194 MDL. Totodată, observăm că, cu înstrăinarea cotei-părți, nu au fost reflectate și dividendele care urmau a fi încasate. Deși legislația admite astfel de procedură, este dubios și puțin probabil că, Vlad Cebotari să înstrăineze cota-parte, pe care nu a încasat dividende și fără să le includă în prețul de achiziție a cotei-părți. Aceste acțiuni sunt dubioase și reprezintă posibilă schemă de evaziune fiscală”, opinează Marina Radvan.

Aceasta oferă și alte detalii despre combinațiile financiare dubioase în care este implicată familia deputatului “Pro Moldova”, Vladimir Cebotari.

“Suplimentar, este de evidențiat că, în anul 2018 familia Cebotari obține contra 1 250 MDL cota de 25% (în anul 2019 cota-parte fiind mărită la 32%, cu valoare de 1 728 MDL) din capitalul social a companiei LOGISTIC INT SRL. Însă, în anul următor, 2019, în calitate de dividende este indicată suma de 9 089 876,02 MDL.

Mai mult, dacă să examinăm datele publice, observăm că compania respectivă, fondată în 2012, în mod stabile dispune de venituri impresionante, în special:

în anul 2017 venit din vânzări – 21 780 000 MDL, profit net – 4 120 000 MDL; în anul 2018 venit din vânzări – 12 890 000 MDL, profit net – 2 300 000 MDL. Prin urmare, achiziționarea cotei-părți în mărime de 25% în sumă de 1 250 MDL reprezintă date care nu corespund adevărului. Astfel, în mod repetat sesizăm sume exagerat de diminuate a valorii agenților economici a căror venit este disproporțional cu valoare de cumpărare, ce la fel, conține aparent semne de evaziune fiscal”, mai spune Marina Radvan.

Deputatul socialist scrie, de asemenea, că în declarația pentru anul 2016 – soția lui Vladimir Cebotari indică venit în mărime de 4 000 000 MDL, ca rezultat al înstrăinării cotei-părți (40%) a agentului economic FLY ONE SRL, deși, în declarația din 2015 indică valoare de cumpărare în mărime de 200 000 MDL.

“Ulterior, în declarația pentru anul 2018 – compania FLY ONE SRL, este indicată din nou ca fiind în deținută (în cotă-parte de 40%) de familia Cebotari, însă în valoare de cumpărare de 34 714 200 MDL. Totodată, din informația prezentată nu este clar suma de 34 714 200 reprezintă valoarea de 100%, or doar 40%. În special, dacă de examinat informația din declarații în mod sistematic – sesizăm că, cotele-părți indicate la alte companii sunt indicate la valoare de cotă și la valoarea totală. Prin urmare, apare întrebare din ce mijloace financiare a fost achiziționată cota-parte în valoare de 34 714 200 MDL, or, din declarațiile precedente, deși familia Cebotari declară mai multe venituri, ele nu sunt capabile să acopere astfel de achiziție valoroasă”, noteaza deputatul socialist.

Marina Radvan reamintește, de asemenea, că mai mult timp dl Cebotari a exercitat funcții de demnitate publică în domeniul tangențial transportului – Director al IP Autoritatea Aeronautică Civilă, Vice-ministru al Transportului și Infrastructurii Drumurilor, precum și Ministru al Justiției. Totodată, deținând cote-părți, împreună cu membrii familiei, a agenților economici tangențiali transportului, în special aerian.

“Prin urmare, există aparențe rezonabile precum Vlad Cebotari nu indică în declarații informațiile, în partea intereselor personale, în volum deplin, din motiv că acestea companii au fost pasibile să creeze situații de conflicte de interese în exercitarea funcțiilor exercitate. Prin urmare, considerăm necesar efectuarea unui control amplu din această perspectivă. Totodată, având în vederea toate neconcordanțele depistate supra, considerăm că, persistă bănuială rezonabilă precum subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, dețin cote-părți, bunuri imobile și mobile valoroase, pe care nu le-au reflectat în declarații, fapt care poate fi confirmat sau infirmat în cadrul unui control amplu de avere și interese”, conchide Marina Radvan.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.