În Republica Moldova va fi creat Biroul de investigare a accidentelor şi incidentelor în transporturi

În Republica Moldova va fi creat Biroul de investigare a accidentelor şi incidentelor în transporturi. Deputaţii au aprobat Proiectul de Lege cu privire la investigarea accidentelor şi incidentelor în transporturi, elaborat de Guvern, în cea de-a doua lectură. Obiectul legii constă în investigaţia evenimentelor din transportul aerian, feroviar şi naval, fără a stabili vinovăţia sau răspunderea făptuitorului.

Conform proiectului, Biroul de investigare a accidentelor şi incidentelor în transporturi va fi o autoritate administrativă centrală, aflată în subordinea Guvernului, desemnată să organizeze investigaţia tehnică privind siguranţa evenimentelor în transport în scopul determinării cauzelor şi circumstanţelor în care s-au produs acestea şi de a emite recomandări de siguranţă.

Directorul general şi directorii adjuncţi ai Biroului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Guvern.

Republica Moldova este stat membru al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO). În conformitate cu dispoziţiile Convenţiei ICAO, la nivelul fiecărui stat membru trebuie să existe un organism de investigare tehnică a evenimentelor din aviaţie permanent, independent, capabil sa-şi îndeplinească responsabilităţile şi atribuţiunile pe linie de siguranţă aeriană. Astfel, proiectul vine să armonizeze cadrul legal naţional la normele Uniunii Europene.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.