De ce cantități uriașe de grâu sunt scoase din depozitele de stat. Răspunsul Agenției Rezerve Materiale

În vederea informării corecte şi obiective a opiniei publice, Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, dezminte informația publicată eronat pe pagina de Facebook a Partidului Democrația Acasa cu titlu: ,, Alertă! Bandiții fură grâul din rezerva de stat 24 mii tone”.

Printr-un comunicat de presă, Agenția explică că, de fapt, în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.454/2020 cu privire la împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele materiale de stat, Agenţia Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a fost autorizată să elibereze din rezervele materiale de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp, 16855,916 tone de grâu alimentar (roada anului 2016) agenților economici, în bază de contract, cu prezentarea unei garanții bancare sau financiare, după forma și în modul stabilit de Codul civil al Republicii Moldova.

Drept temei, pentru aprobarea Hotărârii în cauză au fost prevederile art.8 din Legea nr.589/1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare și executarea Planului de împrospătare a bunurilor materiale din rezervele materiale de stat pentru anul 2020, aprobat prin Dispoziția Directorului Agenției Rezerve Materiale din 15.01.2020.

În scopul implementării Hotărârii de Guvern nr.454/2020 menționăm, că în lipsa cererilor din partea agenților economici, Comisia mixtă privind eliberarea grâului alimentar din rezervele materiale de stat în vederea împrospătării și înlocuirii lui periodice, cu decalaj în timp și împrumut pe termen scurt, la data de 21 iulie 2020 a decis, că cantitatea de grâu alimentar se va păstra în continuare la locul de păstrare și în strictă conformitate cu condițiile contractului de păstrare.

Astfel, prin Dispoziția Agenției Rezerve Materiale din octombrie 2020 a fost dispusă prelungirea termenului de păstrare a cantității grâului alimentar (roada anului 2016) până la data 01 mai 2021 în scopul asigurării securității alimentare a Republicii Moldova și evitarea pericolului unei crize alimentare provocată de înghețuri târzii din primăvara a.2020, seceta din iarnă – vară a. 2020, grindină din vara a. 2020, care au compromis culturile cerealiere.

Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne la data de 24 februarie curent a anunțat public pe pagina web despre inițierea procedurii de împrospătare a 16856 tone de grâu alimentar din roada anului 2016, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 454/2020.

Împrospătarea grâului alimentar din roada anului 2016 este strict vitală, deoarece potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul și condițiile de stocare, recepționare, păstrarea, împrospătarea și eliberare a grâului alimentar, porumbului și crupelor din rezervele materiale de stat, aprobată prin Ordinul Agenției Rezerve Materiale, nr. 74 din 26.10.2015 și coordonată cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (la momentul dat), precum și conform prevederilor Contractului nr. 0305/01 din 31 decembrie 2020 de acordare a serviciilor de păstrare a cerealelor din rezervele de stat şi/sau ajutoare umanitare, pentru anul 2021, a prevederilor actelor normative, termenul limită de păstrare a grâului alimentar este luna mai 2021. În consecință, neîmprospătarea grâului alimentar, poate genera pierderi financiare esențiale de peste 15 mln. MDL, prin degradarea calității acestuia.

Reiterăm, că împrospătarea cu decalaj în timp a grâului se efectuează în bază de contract, cu respectarea prevederilor legale și cu prezentarea unei garanții bancare sau financiare, al cărui cuantum va asigura reîntregirea volumului de grâu în cantitate deplină, eliberat din rezerva de stat.

Conform clauzelor contractuale, în cazul în care, agentul economic nu va restitui până la data de 01 octombrie 2021 cantitatea de grâu alimentar în rezerva de stat, Agenția Rezerve Materiale va reține garanția financiară și va aplica sancțiunile pecuniare, prevăzute de art.29 din Legea nr.104/2020 cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare.

Cu titlu de informare, actele normative cu privire la rezervele de stat și de mobilizare, care prevăd procedura de împrospătare a bunurilor din rezervele de stat, sunt: art. 10 şi 11 din Legea nr.104/2020 cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare care prevăd eliberarea bunurilor din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, cu excepția stocului intangibil, prin actul administrativ emis de către autoritatea responsabilă (Dispoziția Agenției Rezerve Materiale), în baza unei garanții bancare sau financiare, cuantumul căruia va asigura cantitatea de bunuri scoasă din stocuri și prevederile pct. 18 din Regulamentul cu privire la rezervele cerealiere de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2009, care stipulează împrospătarea şi înlocuirea grâului alimentar din rezervele cerealiere, stocate la depozitarii responsabili, la decizia Agenţiei, se efectuează de către aceştia cu grâu alimentar de acelaşi volum şi calitate, fără atragerea mijloacelor bugetare suplimentare.

Actualmente, rezerva de stat este completată cu grâu alimentar în volum de 125 la sută. Grâul se păstrează corespunzător normelor tehnice, în elevatoare, gestionate de agenți economici specializați, sub monitorizarea și controlul permanent al Agenției Rezerve Materiale cât și a Ministerului Afacerilor Interne.

Sursa: Telegraph

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.