Corectitudinea listelor electorale, pot fi verificate de către alegători

Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că în perioada 3 – 23 februarie curent, alegătorii pot verifica corectitudinea întocmirii listelor electorale atît în localurile secţiilor de votare, cît şi online, accesînd pagina web www.verifica.cec.md.

Listele electorale au fost transmise de către CEC autorităţilor administraţiei publice locale/misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare. Două exemplare ale listelor se transmit imediat biroului electoral al secţiei de votare, iar un exemplar se păstrează la primărie/misiunea diplomatică sau oficiul consular.

Conform datelor deținute de CEC, în listele electorale se regăsesc 2 810 303 de alegatori.

Potrivit legislaţiei electorale, alegătorul se poate adresa la biroul electoral al secției de votare, ce corespunde domiciliului sau reședinței sale, pentru a solicita, în baza documentelor doveditoare, includerea sau excluderea din listă, corectarea erorilor comise la înscrierea datelor despre sine ori despre alţi alegători. Modificări în listele electorale pot fi solicitate cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Biroul electoral comunică imediat Comisiei Electorale Centrale modificările solicitate, cu anexarea actelor doveditoare: cererea şi declaraţia alegătorului, copia actelor de identitate.

Amintim că alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare în baza actelor ce atestă domicilierea sa în perimetrul secţiei de votare respective. Persoana care are domiciliu și reședință valabilă, se înscrie în lista electorală ce corespunde secţiei de votare în a cărei rază teritorială aceasta îşi are reşedinţa.

Share this Post!

Related post

0 Comment