Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a aprobat raportul asupra proiectului Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021

Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a aprobat raportul asupra proiectului Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021, pentru votarea în primă lectură.

Documentul conține atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale, cât și mecanisme noi de subvenționare, în vederea susținerii relansării economice.

Majoritatea propunerilor reflectate în proiect sunt așteptate și solicitate de mediul de afaceri. Printre acestea: uniformizarea cotelor impozitului pe venit;       majorarea scutirilor acordate persoanelor fizice, în special scutirii pentru persoane întreținute cu 50%; reducerea de la 18% la 12% a cotei impozitului pe venit pentru persoanele care activează în domeniul justiției; extinderea termenului de aplicare a facilităților fiscale la impozitul pe venit pentru sectorul IT; modificarea regimul TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrășăminte și fertilizanți concomitent cu aplicarea aceleiași cote a TVA pentru producția agricolă primară;  reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HoReCa.

De asemenea, documentul mai prevede extinderea Programului de rambursare a TVA până la 30 septembrie 2021 pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale; instituirea mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă, prin subvenționarea salariilor în cazul angajării tinerilor, cetățenilor aflați peste hotare și persoanelor cu dizabilități. Suma alocațiilor din bugetul de stat pentru anul 2021 pentru programul respectiv constituie 200 de milioane de lei.

Proiectul de lege prevede și unele măsuri de politică salarială, propuse pentru anul 2021, în special de majorare a sporului cu caracter specific personalului medical cu 30%.

Suplimentar, proiectul de lege conține și propuneri ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților locale prin anularea reducerii de 15% la achitarea impozitului pe bunuri imobiliare; acordarea dreptului autorităților locale din localitățile rurale de a stabili de sine stătător în limitele de la 0,05% până la 0,4% a cotei impozitului pe bunurile imobiliare; acordarea competențelor de a stabili taxe locale speciale pentru prestarea serviciilor publice, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal, în mărimea și modul stabilit de autoritățile publice locale.

Proiectul Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021 a fost consultat cu autoritățile publice, asociațiile de business, patronate, sindicate și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.