BAC-ul, anulat! Diplomele vor fi eliberate în baza notelor obținute

Guvernul a decis anularea organizării și desfășurării sesiunii de Bacalaureat și a examenelor de absolvire a treptei gimnaziale. Decizia a fost motivată de prevenirea   riscului de îmbolnăvire cu COVID-19.

Astfel, în baza deciziei Guvernului vor fi eliberate certificate de studii gimnaziale pentru elevii care finalizează în acest an de studii clasa a IX-a cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” , cu calcularea notelor pentru probele de examen în baza notelor obținute pe parcursul claselor VII-IX.

Guvernul a mai decis eliberarea diplomei de BAC, care va conferi dreptul de admitere în învățământul superior şi în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, pentru elevii care finalizează în acest an de studii clasa a XII-a de liceu sau programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” , cu calcularea notelor pentru probele de examen de Bacalaureat în baza notelor obținute pe parcursul claselor X-XI i anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar.

Ministrul de resort, Igor Șarov, a declarat că dacă Parlamentul va susține această decizie, atunci diplomele de BAC vor fi recunoscute și pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior de peste hotare.

Elevii din clasele a IX-a, a XII-a și cei care vor avea o medie mai mică decât „5”, restanțierii din anii precedenți, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior și persoanele care au solicitat susținerea examenului de Bacalaureat în regim de externat vor putea susține examenul în următoarea sesiune, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.