Aureliu Ciocoi şi Corina Călugăru ar putea fi numiţi ambasadori în Germania şi Franţa

Comisia politică externă şi integrare europeană a avizat pozitiv desemnarea unor ambasadori ai Republicii Moldova în străinătate.

Este vorba despre candidatura lui Aureliu Ciocoi, desemnat la funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania.

În perioada anilor 2010-2015, Aureliu Ciocoi a mai exercitat funcţia de Ambasador al Republicii Moldova în Germania şi în Regatul Danemarcei (prin cumul). De asemenea, a fost Ambasador în Republica Populară Chineză şi în Statele Unite ale Americii. Diplomatul a făcut studii în Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. La fel, a obţinut masteratul la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea Relaţii Internaţionale din Bucureşti.  A fost prim-ministru interimar al Republicii Moldova, precum şi ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Membrii Comisiei au avizat şi desemnarea Corinei Călugăru, la funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză.

Corina Călugăru are studii de licenţă în economie şi master în drept. De asemenea, face studii de doctorat în ştiinţe juridice. Din noiembrie 2015, până în prezent, exercită funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei.

De menţionat că, Ambasadorii extraordinari şi plenipotenţiari, reprezentanţii permanenţi, trimişii şi însărcinaţii cu afaceri en titre (permanenţi) – şefi ai misiunilor diplomatice – sunt numiţi şi rechemaţi din funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului. Propunerile referitoare la numirea în aceste funcţii sunt înaintate Guvernului de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene, cu consultarea Comisiei politică externă şi integrare europeană a Parlamentului. Propunerile privind rechemarea din aceste funcţii sunt înaintate Guvernului de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene.

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.