Astăzi au fost prezentate primele semnături pentru Codul de conduită privind desfășurarea campaniei electorale

La invitația Comisiei Electorale Centrale, doi concurenți electorali și două instituții mass-media au semnat astăzi, 24 ianuarie curent, Codul de conduită privind desfășurarea și reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019: Partidul Democrat din Moldova și Partidul Politic “Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și, respectiv, Media Alternativa AO TV8 și postul de televiziune Jurnal TV.

Codul electoral prevede că, în calitatea sa de organ specializat în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală, organizează consultări prealabile cu partidele, cu alte organizaţii social-politice, cu blocurile electorale, precum și cu reprezentanții mass-media şi asigură semnarea de către aceștia a Codului de conduită la începerea campaniei electorale. Documentul reprezintă o convenţie încheiată între concurenții electorali şi reprezentanţii mass-media, care reglementează normele de conduită ale concurenților electorali/participanții la referendum şi reprezentanţii mass-media implicați în procesul desfășurării şi reflectării campaniei electorale.

Obiectivele principale ale Codului de conduită constau în desfăşurarea unei campanii electorale corecte, în condiţii de concurenţă egală, informarea obiectivă a alegătorilor asupra proceselor electorale, libera participare politică în campania electorală, respectarea demnităţii participanţilor în campania electorală, crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între semnatari în campania electorală.

Comisia Electorală Centrală îndeamnă și ceilalți concurenți electorali înscriși în cursa electorală, precum și instituțiile mass-media să semneze și să respecte Codul de conduită privind desfășurarea şi reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019.

Share this Post!

Related post

0 Comment