Asociația din domeniul metalelor reclamă noi abuzuri și presiuni asupra agenților economici din domeniu

Declarație a Asociației patronale moldovenești de reciclare și colectare a metalelor feroase și neferoase

Asociația patronală moldovenească de reciclare și colectare a metalelor feroase și neferoase constată cu îngrijorare amplificarea presiunilor asupra membrilor săi și atenționează opinia publică despre situația ieșită din comun ce s-a creat pe segmentul de piață pe care activăm din care motiv sîntem nevoiți să ieșim repetat în fața societății civile și mass-media.

Astfel, după ce recent, pe data de 23.07.2020 am făcut public faptul că se încearcă, prin presiune, aducerea segmentului nostru de piață sub dominația unui singur agent economic cel puțin toți indicatorii arată anume acest fapt sau mai bine spus sub dominația unei singure persoane fizice, acum îi putem face public numele, atunci cînd v-om da nume, v-om folosi aceeași sintagmă pe care a folosit-o procurorul de caz și  au loc toate perchezițiile și reținerile, deci, în temeiul unei bănuieli rezonabile agentul economic despre care tot vorbim are denumirea de Sofilarex-Plus și este controlat de către Eșanu Valentin d-lui fiind fondator cu cota parte 100% și administrator.

Presiunile asupra noastră s-au amplificat sau mai bine zis au luat amploare, luni, pe data de 03.08.2020. În acea zi au fost efectuate percheziții la mai multe companii membre ale Asociației, dar și la domiciliile conducătorilor acestora. Asta în pofida faptului că am declarat deschis că știam că se pun la cale astfel de acțiuni și am atenționat că ele au la bază niște denunțuri false.

Aceste percheziții au avut loc în cadrul dosarului Metalferos. În presă s-a vehiculat că au fost reținute 4 persoane din cadrul Inspectoratului Național de Investigații iar noi declarăm că în total au fost reținute peste 10  persoane dintre care administratori și nu numai din cadrul întreprinderilor de pe piața metalelor din MD, rețineri despre care nu s-a vorbit în presă.

După cum am comunicat au avut loc percheziții la domiciliile persoanelor cu arestarea acestora, au avut loc percheziții la întreprinderi fiind ridicate documente și ștampile, cu alte cuvinte acțiunile de intimidare continuă nestingherit, se face tot posibilul pentru blocarea totală a activității întreprinderilor asta în pofida faptului că noi am declarat public că nu tăinuim nimic că v-om prezenta orice informație la solicitare, absolut deschis. Ridicarea ștampilelor arată descoperă clar intenția și scopul acestor percheziții și rețineri.

Folosindu-ne în continuare de sintagma d-lui procuror, avem bănuieli rezonabile că anume declarațiile acestei persoane, d-ului Eșanu au stat și stau la baza învinuirilor aduse, aceste declarații false au dus la destabilizarea pieței metalelor din Moldova ceea ce-i convine perfect d-lui, de fapt de la începutul așa numitului dosar Metalferos doar companiile controlate de acesta nu au fost afectate sau vizate într-un fel sau altul deși d-lui activează zeci de ani pe piața metalelor din Moldova fiind parte din acest bussines, activînd după aceleași reguli, în baza aceleași legi, hotărâri de guvern.

Cunoaștem nu un caz în RM cînd pentru careva declarații organele de drept închid ochii asupra fărădelegilor comise de declarant, cînd organele de drept și denunțătorul ajung la o înțelege sau un numitor comun că: tu dai declarații iar noi te eliberăm sau închidem ochii  la anumite aspecte etc etc.

Sperăm că organele de drept nu sînt implicate în destabilizarea pieței metalelor pentru preluarea acestui bussines ci pur și simplu nu-și dau seama că joacă partida acestei persoane. Nu este de mirare că toate persoanele vizate în conferințele de presă a lui Valentin Eșanu sînt vizate în cadrul dosarului Metalferos iar luni pe 03.08.2020 au fost arestate.

De menționat, prin sintagma bănuieli rezonabile Procuratura justifică orice acțiune de reținere sau percheziție, aceste bănuieli rezonabile au apărut în baza unor simple declarații a unei singure persoane care tot face și a făcut parte din domeniul metalelor din moldova.

Aceată persoană, Valentin Eșanu conlucra cu majoritatea din cei reținuți, fiind în relații apropiate, avînd întrevederi, discuții, iarăși din simplu motiv că domeniile de activitate fiind identice.

Este uimitor cum cineva poate ieși în fața presei și vorbi despre informație confidențială, aici fac trimitere la conferințele de presă organizate de către acesta, informații din cadrul unui dosar penal și declară deschis că procurorul de caz ia pus la dispoziție dosarul penal sau că el a reușit să facă cunoștință cu tot dosarul și că el a citit declarațiile altor persoane și că cunoaște probele pe care le deține procuratura ca apoi să nu există nici o reacție din partea vreunui organ de resort din Moldova.

Este clar că predomină interesul de preluare a afacerii pe piața metalelor din Moldova, fapt despre care am vorbit la breafing-ul din 23.07.2020.

Ca să fie clar în temeiul unei bănuieli rezonabil procuratura consideră că au fost comise infracțiuni prevăzute la:

  • art.284 al.1-Crearea sau conducerea unei organizații criminale,
  • art.177 al.11 – Încălcarea inviolabilității vieții personale,
  • art.361 al.2 lit.b și d – Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false,
  • art.190 al.5 – Escrocheria,
  • art.243 al.3 lit.a și b – Spălarea banilor,
  • art.325 al.3 lit.a, a1 , și b – Coruperea active,
  • art.326 al.3 lit.a și b – Traficul de influenţă,
  • art.327 al.3 – Abuzul de putere sau abuzul de serviciu,
  • art.328 al.3 lit.c – Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu CP.

Cum se spune a tunat și a adunat.

Procuratura a conchis că în componența acestor grupări criminale, întrau 33 de persoane și alte persoane la moment nestabilite de către organul de urmărire penală. (citat din Ordonanța de reținere din 02.08.2020) și cel puțin aceste 33 de persoane se regăsesc în Ordonanța de reținere din 02.08.2020 semnată de către procurorul Vladislav Căruceru. Credem că următorul pas ar fi să ne declare drept un clan mafiot din moldova.

La brefing-ul din 23.07.2020, am cerut intervenția procurorului general, de la care am așteptat implicare. Or, o minimă implicare din partea Dlui ar fi scos în  evidență caracterul ilegal al acțiunilor întreprinse împotriva noastră. Spre regret, procurorul general nu a dorit să se intereseze de abuzurile subalternilor săi și ei s-au simțit încurajați să ne preseze în continuare.

Reiterăm, toate companiile sînt rezidente în RM, toate activează legal prin intermediul Băncilor comerciale din RM, în baza unor contracte clar definite inclusiv cu SA Metalferos, chiar dacă au avut loc careva acțiuni ilicite la ÎS Metalferos, fapt despre care noi nu cunoaștem și nici nu putem să cunoaștem, însă chiar dacă acestea au avut loc companiile noastre nicidecum nu sînt și nu puteau fi implicate în careva scheme din simplu motiv că toate companiile finisează anul de gestiune cu profit real, bani cîștigați din colectarea metalelor care ulterior erau vîndute inclusiv către Metalferos dispare orice sens în fraudare. Sub acest aspect care este incrimat nouă poate nimeri orice vînzător de la piața centrală care cumpără ca apoi să vîndă mai scump, acesta este și sensul bussinesului, anume aici este profitul diferența dintre procurare și vînzare.

Condamnăm cu vehemență presiunile ce se fac asupra noastră! Ne exprimăm îngrijorarea față de ceea ce se întîmplă pe piața pe care activăm și suntem profund indignați că semnalele de alarmă pe care le tragem sunt ignorate de factorii de decizie responsabili.

În aceste condiții, declarăm ferm că, dacă cei plătiți din impozitele noastre, nu ne fac dreptate, ne vom face singuri pe orice cale legală. Dacă va trebui, vom ieși în stradă, vom recurge și la alte acțiuni, dar nu ne vom lăsa călcați în picioare!

Solicităm să fie revizuite acțiunile organului de urmărire penală cu eliberarea de sub arest a persoanelor reținute în cadrul dosarului Metalferos și deblocarea activității agenților economici.

Declarăm încă odată, niciodată nici o persoană nu s-a eschivat de la darea declarațiilor la organele de urmărire penală, nici o persoană nu este plecată peste hotare, toate companiile activează și au sedii concrete cu toată documentația în regulă, nu există logică în reținerea persoanelor atunci cînd ele nu se eschivează de la conlucrare mai cu seamă că pe 23.07.2020 noi am declarat deschis că cunoaștem despre eventualele intimidări iar în pofida acestui fapt nimeni nu a părăsit țara din simplu motiv că nici o persoană din cadrul asociației nu este vinovată de cele incriminate.

Asociația patronală moldovenească de reciclare și colectare a metalelor feroase și neferoase

Sursa: ipn.md

Share this Post!

Related post

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.