VOTAT în lectură finală! Bani pentru beneficiarii de pensii și ajutor suplimentar pentru agricultori

Printre factorii de bază care au determinat modificările operate sunt ajustarea indicatorilor bugetari reieșind din revizuirea prognozei principalilor indicatori macroeconomici; evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19 și a calamităților naturale; reducerea cheltuielilor pentru unele programe neprioritare; suport [...]

Showing 11 to 20 of 29 results